Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2020 Str. 234

Autorzy: Stanisław Pawłowski , Jolanta Plewako , Ewa Korzeniewska :

Tytuł: Analiza rozkładu pola przepływowego w cienkiej warstwie przewodzącej z defektem eliptycznym

Streszczenie: W artykule zaprezentowano analityczne rozwiązanie zagadnienia obliczania rozkładu pola przepływowego w cienkiej warstwie przewodzącej z defektem (pęknięciem) o kształcie elipsy. Wyprowadzono wzory na funkcje potencjału i składowych pola elektrycznego oraz przybliżony wzór pozwalający oszacować wpływ defektu na natężenie prądu w ścieżce przewodzącej. Ponadto podano wzory dla pęknięcia nieskończenie cienkiego oraz dokonano oceny wpływu tej idealizacji na oszacowanie natężenia prądu w ścieżce.

Słowa kluczowe: pole przepływowe, cienkie warstwy przewodzące, elektronika noszona, tekstronika

wstecz