Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 90

Autorzy: Tomasz Rymarczyk , Jan Sikora :

Tytuł: Metoda optymalizacji i redukcja szumu PCA do ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej

Streszczenie: W tym artykule przedstawiono nową wersję algorytmu w Ultradźwiękowej Tomografii Transmisyjnej. Przedstawiony algorytm był wszechstronnie przetestowany zarówno dla danych syntetycznych jak i na danych pomiarowych dla różnych konfiguracji obiektów wewnętrznych. W celu poprawienia jakości obrazowania, dane wejściowe poddane zostały Analizie Składowych Głównych. Zaproponowany algorytm wykazał się swoją użytecznością a także ujawnił swoje słabe strony, które w przyszłości mogą zostać usunięte.

Słowa kluczowe: Transmisyjna Tomografia Ultradźwiękowa, Obrazowanie, Optymalizacja, Liniowe Ograniczenia Nierównościowe, Analiza Składowych Głównych.

wstecz