Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 102

Autorzy: Paweł Jabłoński :

Tytuł: Mieszany warunek brzegowy Dirichleta i Neumanna w metodzie rozdzielania zmiennych

Streszczenie: Rozpatrzono trzy metody uwzględniania mieszanego warunku Dirichleta i Neumanna występującego na brzegu stałej współrzędnej w metodzie rozdzielania zmiennych: metodę rozwinięcia w szereg (uogólnienie tej, która jest stosowana w przypadku warunku jednorodnego), metodę polegającą na przekształceniu otrzymanych szeregów i metodę kolokacji. Wskazano na specyficzne problemy na przykładzie prostego zagadnienia dotyczącego pola przepływowego.

Słowa kluczowe: Mieszany warunek Dirichleta i Neumanna; metoda rozdzielania zmiennych; metoda kolokacji.

wstecz