Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 174

Autorzy: Tomasz Czapka , Tomasz Kopaniarz , Angelika Woś :

Tytuł: Elektrostatyczne wytwarzanie nanowłókien polimerowych

Streszczenie: W pracy przedstawiono proces elektrostatycznego wytwarzania nanowłókien z roztworu ciekłego polimeru. W procesie elektroprzędzenia w roli polimeru i rozpuszczalnika użyto odpowiednio polifluorek winylidenu (PVDF) i dimetyloformamid (DMF). Dodatkowo badania obejmowały pomiary średnic otrzymanych włókien, charakterystyk prądowo-napięciowych procesu oraz wyznaczenie rezystywności ciekłego polimeru

Słowa kluczowe: elektroprzędzenie, elektrostatyka, nanowłókna, polimer.

wstecz