Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2020 Str. 37

Autorzy: Łukasz Topolski , Andrzej Firlit , Krzysztof Piątek , Zbigniew Hanzelka :

Tytuł: Ograniczanie wzrostów i asymetrii napięć powodowanych jednofazowymi instalacjami fotowoltaicznymi za pomocą szeregowego transformatora dodawczego w sieci niskiego napięcia

Streszczenie: Duża koncentracja jednofazowych mikroinstalacji fotowoltaicznych na obwodzie sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia często prowadzi do powstawania wzrostów oraz asymetrii napięć, co skutkuje ograniczeniami w produkcji energii elektrycznej (związanej z odstawianiem się falowników) oraz nieprawidłową pracą innych urządzeń zasilanych z takiego obwodu. W artykule omówiono zasadę działania szeregowego transformatora dodawczego z niezależną regulacją napięcia w poszczególnych fazach oraz przedstawiono wyniki symulacji i pomiarów skuteczności ograniczania wzrostów i asymetrii napięć przez to urządzenie, w pewnej sieci niskiego napięć zlokalizowanej na terenie klastra Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica, w której udział prosumentów stanowi 45%.

Słowa kluczowe: jednofazowe mikroinstalacje fotowoltaiczne, wzrosty i asymetria napięć, szeregowy transformator dodawczy.

wstecz