Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2020 Str. 150

Autorzy: Fyodor Romanyuk , Vladimir Rumiantsev , Alena Dziaruhina , Vladislav Kachenya , Konrad Kierczynski :

Tytuł: Zwiększenie prędkości działania cyfrowych elementów pomiarowych mikroprocesorowej ochrony instalacji elektrycznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono cyfrowe elementy pomiarowe zabezpieczenia mikroprocesorowego, które wykorzystują połączone filtry cyfrowe do określania kontrolowanego sygnału w czasie równym jednej czwartej okresu częstotliwości podstawowej. Model proponowanego cyfrowego elementu pomiarowego jest zaimplementowany w systemie Matlab-Simulink. Analiza obliczeniowych wyników potwierdziła prawidłowe działanie zaproponowanego cyfrowego elementu pomiarowego.

Słowa kluczowe: ochrona przekaźnika, cyfrowy element pomiarowy, filtry cyfrowe, elementy ortogonalne, okno obserwacyjne, model, przekładnik prądowy, Matlab, Simulink

wstecz