Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2020 Str. 8

Autorzy: Mirosław Mikołajewski :

Tytuł: Falownik klasy E ZVS, w którym napięcie wyjściowe regulowane jest poprzez zmianę częstotliwości pracy

Streszczenie: W artykule prezentowane są wyniki analizy falownika klasy E ZVS, w którym napięcie wyjściowe regulowane jest poprzez zmianę częstotliwości pracy lub zmianę wartości reaktancji szeregowego obwodu rezonansowego przy stałej częstotliwości pracy. Dla analizowanego układu wyznaczono charakterystyki regulacji napięcia wyjściowego, mocy wyjściowej oraz warunki pracy ZVS. Otrzymany opis teoretyczny parametrów falownika zweryfikowano poprzez symulację i pomiary układu eksperymentalnego.

Słowa kluczowe: falownik klasy E, regulacja mocy, kluczowanie ZVS.

wstecz