Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2020 Str. 71

Autorzy: Mikhail Andreev , Aleksey Suvorov , Alisher Askarov , Anton Kievets , Vladimir Rudnik :

Tytuł: Identyfikacja części pomiarowej cyfrowego zabezpieczenia przekaźnikowego na podstawie analizy czasu wyłączania

Streszczenie: Analizowano cyfrowe zabezpieczenie przekaźnikowe I jego model matematyczny przy założeniu, że nie jest znana jego struktura wewnętrzna. Zaproponowano metodę identyfikacji bazując na pomiarze czasu między przekroczeniem przez sygnał wejściowy wartości progowe a wyłączeniem.

Słowa kluczowe: cyfrowe zabezpieczenie przekaźnikowe, czas wyłączana.

wstecz