Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2020 Str. 174

Autorzy: Jacek Stankiewicz :

Tytuł: Analiza wpływu geometrii konfiguracji cewek płaskich na sprawność bezprzewodowego przesyłu mocy

Streszczenie: W artykule przedstawiono metody i wyniki analizy numerycznej oraz analitycznej układu Wireless Power Transfer (WPT) złożonego z cewek płaskich (nadawczych i odbiorczych). W analizie uwzględniono różne warianty geometrii układu WPT (liczba zwojów, odległość między cewkami). Analizowano wpływ geometrii układu oraz częstotliwości na sprawność układu. Do analizy wykorzystano metodę elementów skończonych (FEM) z zastosowaniem aperiodycznych warunków brzegowych. Otrzymane wyniki wskazują, przy jakich parametrach układu możliwy jest bezprzewodowy transfer energii.

Słowa kluczowe: bezprzewodowa transmisja energii (WPT), pole magnetyczne, analiza numeryczna i analityczna, FEM.

wstecz