Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2020 Str. 45

Autorzy: Adam Kowalczyk , Adam Kowalczyk , Adam Kowalczyk , Adam Kowalczyk :

Tytuł: Teoretyczne i przydatne eksperymentalnie modele szumów

Streszczenie: W artykule zwrócono uwagę na potrzeby badawcze w określeniu przydatnych teoretycznie i praktycznie modeli sygnałów stochastycznych. Przedstawiono modele teoretyczne mało przydatne praktycznie: szum biały i szum biały po przejściu przez układ inercyjny. Opisano modele teoretyczne szumów dolnopasmowych przydatne praktycznie. Podano przykładowe charakterystyki teoretyczne i eksperymentalne szumów.

Słowa kluczowe: szum biały, szum dolnopasmowy, funkcja autokorelacji, gęstość widmowa mocy.

wstecz