Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2020 Str. 155

Autorzy: Mustapha Sabour , Mustapha Sabour , Mustapha Sabour , Mustapha Sabour , Ghalem Bachir , Ghalem Bachir , Ghalem Bachir , Ghalem Bachir , Noureddine Henini , Noureddine Henini , Noureddine Henini , Noureddine Henini :

Tytuł: Metoda uczenia sieci neuronowej w diagnostyce przekształtników matrycowych

Streszczenie: Zaproponowano nową metodę wykrywania i lokalizowania uszkodzeń obwodu otwartego w przekształtniku matrycowym (MC) w oparciu o technikę rozpoznawania wzorców przez sieć neuronową. W tym celu wykorzystywane są sygnały wejściowe i wyjściowe prądu przekształtnika. Utworzono bazę danych sygnałów prądowych w warunkach znamionowych i z uszkodzeniem dla różnych warunków pracy. Po przekształceniu tych sygnałów w środowisku Concordia przeprowadzono proces głębokiego uczenia się przez splotową sieć neuronową. Aby zweryfikować Wiarygodność naszego proponowanego podejścia, opracowano model symulacyjny układu MC z uszkodzonym łącznikiem energoelektronicznym zasilającym silnik asynchroniczny sterowany metodą DTC-SVM z róznymi wartościami momentu i prędkości obrotwej. Wyniki diagnostyczne pokazują wykonalność i skuteczność proponowanej metody.

Słowa kluczowe: Przekształtnik matrycowy, diagnoza, rozpoznawanie wzorców, splotowe sieci neuronowe, głębokie uczenie się.

wstecz