Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2021 Str. 48

Autorzy: Abderrahmene Senoussaoui , Mohamed Chenafa , Mustapha Ahraoui , Abderrahmane Kacimi , Rachida Houcine :

Tytuł: Sterowniki LQGi/LTR z integratorem i układem feedforward do sterowania systemu MIMO z podwójnym wirnikiem

Streszczenie: Przedstawiono porównanie sterowania LQG I LQG/LYR systemu MIMO z dwoama wirnikami TRMS. W sterowaniu LQG wykorzystano filtr Kalmana. Dodatkowo wprowadzono układ całkujący oraz sterownik typu feed forward. Sterowanie analizowano przez symulacje oraz eksperymentalnie

Słowa kluczowe: układ z podwójnym wirnikiem, sterowanie LQG/LTR, filtr Kalmana.

wstecz