Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2021 Str. 103

Autorzy: Paweł Mazurek , Aleksander Chudy :

Tytuł: Zagadnienia jakości energii stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Streszczenie: W artykule opisano aktualny stan elektromobilności, metody ładowania pojazdów elektrycznych oraz typowe problemy związane z jakością energii podczas ładowania. Przeanalizowano wyniki pomiarów harmonicznych prądu podczas ładowania samochodu BMW i3 z wykorzystaniem zasilanej trójfazowo stacji ładowania zintegrowanej z lampą uliczną LED. Zbadano harmoniczne prądu podczas pracy modułów AC oraz DC tej samej stacji ładowania w akredytowanym laboratorium EMC.

Słowa kluczowe: elektromobilność, stacja ładowania, jakość energii, harmoniczne prądu

wstecz