Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2022 Str. 28

Autorzy: Veninstine Vivik , P. Xavier , Afzala Joshi :

Tytuł: Energia kartezjańskich sieci grafów produktów

Streszczenie: Energia grafu G jest zdefiniowana jako suma wartości bezwzględnych wartości własnych macierzy sąsiedztwa G. Konstruowany jest iloczyn kartezjański dwóch grafów, a mianowicie Path Pm i Double Wheel graph DWn oraz jego wartości energii podczas tworzenia sąsiedztwa otrzymuje się macierz, macierz Laplacea i macierz maksymalnego stopnia. Górne granice dla zmian energii różnych energii, takich jak energia wykresu, energia Laplacea i maksymalny stopień energii zainicjowanych wykresów produktów, są identyfikowane i porównywane.

Słowa kluczowe: Produkkt kartezjański,wartości własne, Wykres energii, Energia Laplacea, Maksymalny stopień energii

wstecz