Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2022 Str. 100

Autorzy: Tadeusz Dąbrowski , Marcin Bednarek :

Tytuł: Diagnozowanie statystyczne pary antropotechnicznej

Streszczenie: Diagnozowanie pary antropotechnicznej może być realizowane na wiele sposobów. Na ogół jednak stosowane metody i narzędzia diagnostyczne adresowane są do jednego tylko rodzaju obiektu np. tylko do określonego obiektu technicznego lub tylko do określonego typu operatorów. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań popartych konkretnymi aplikacjami dowodzącymi użyteczności odpowiednio zmodyfikowanej metody badania jakości wyrobów w odniesieniu zarówno do diagnozowania wiedzy operatorów jak i stanu funkcjonalnego obiektów. Uniwersalność i jednolitość interpretacyjna zaproponowanego podejścia do problemu oceny stanu pary antropotechnicznej jest – zdaniem autorów – nowatorska.

Słowa kluczowe: diagnozowanie, testowanie, system SCADA, sterownik przemysłowy.

wstecz