Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2022 Str. 123

Autorzy: Jan Sroka , Jolanta Sadura , Piotr Zych , Przemysław Sul , Maciej Owsiński :

Tytuł: Budżet niepewności wyznaczania współczynnika cewki według normy EN 61000-4-8)

Streszczenie: W artykule jest przedstawiona procedura wyznaczania bilansu niepewności współczynnika cewki zdefiniowanego w normie EN 61000- 4-8. Oprócz błędów przyrządów pomiarowych tzn.: sondy pola magnetycznego i amperomierza, uwzględniono niepewność ustawienia sondy w centrum cewki oraz błąd obcięcia wartości przenikalności magnetycznej przyjęty w przeliczeniu indukci magnetycznej na natężenie pola magnetycznego. Współczynniki wrażliwości wynikające z tego obliczono wyrażono wzorami analitycznymi. Dominującym składnikiem bilansu jest błąd pomiaru indukcji magnetycznej, co potwierdza prawidłowość budowy budżetu niepewności.

Słowa kluczowe: współczynnik cewki, niepewność pomiarowa przyrządów, współczynnik wrażliwości, niepewność typu A i B, zasada pierwiastka z sumy kwadratów

wstecz