Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2022 Str. 185

Autorzy: Marcin Kulik , Krzysztof Górecki , Mariusz Jagieła :

Tytuł: Wpływ współczynnika skali na parametry miniaturowego źródła prądu stałego opartego o szerokopasmowy przetwornik energii drgań

Streszczenie: W pracy zaprezentowano miniaturowe źródło prądu stałego oparte o układ podwójny nieliniowych przetworników energii drgań wraz z przetwornicą napięcia. Zastosowane elektromagnetyczne układy przetwarzające drgania na energię elektryczną charakteryzują się dodatkową siłą wewnętrzną, co powoduje znaczne poszerzenie pasma częstotliwości pracy w stosunku do układów liniowych. Na podstawie początkowego projektu, przeprowadzono badania mocy oraz napięcia wyjściowego w zależności od współczynnika skalującego, z uwzględnieniem optymalizacji rozłożenia zwojów cewek. W wyniku badań zbudowano źródło prądu stałego generujące minimum 2 mW (max 8.5 mW) w zakresie częstotliwości od 15 do 40 Hz, co dowodzi możliwości zastosowania w zasilaniu bezprzewodowych systemów pomiarowych.

Słowa kluczowe: pozyskiwanie energii z drgań, przetworniki elektromechaniczne, nieliniowy rezonans, odpowiedź częstotliwościowa

wstecz