Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2022 Str. 194

Autorzy: Henryk Brzeziński , Ewa Zawadzka , Urszula Świtała :

Tytuł: Materiały ochronne o zwiększonej przewodności cieplnej

Streszczenie: Aparaty i maszyny elektryczne w trakcie swej pracy są narażone na zabrudzenie i zakurzenie ze względu na zwiększone oddziaływanie elektrostatyczne ich powierzchni z otoczeniem i kumulację ładunku elektrycznego, generowanie ciepła, a często pracę w warunkach narażenia na smary i płyny eksploatacyjne. Produkcja ciepła ubocznego dodatkowo powoduje ryzyko przegrzania układu lub destabilizacji parametrów jego pracy. Wzrastająca liczba rozwiązań maszyn i aparatów elektrycznych stwarza konieczność ochrony tych układów o coraz wyższej wydajności i niezawodności, a w dobie miniaturyzacji również obniżonym ciężarze i możliwej multifunkcyjności. W artykule zaproponowano materiały kompozytowe na bazie żywic organicznych o podwyższonej przewodności cieplnej, jako materiały do powłok, zalew obudów i profili ochronnych aparatury elektrycznej. W zależności od rodzaju modyfikacji, właściwości reologicznych i mechanicznych oraz wytrzymałości elektrycznej, proponowane kompozyty mogą być stosowane w stojanach i silnikach elektrycznych, przekładkach baterii, zalewach izolacyjnych rozdzielnic oraz jako powłoki i profile ochronne dla sprzętu średnich gabarytów. Autorzy przedstawili skład surowcowy, technologię homogenizacji i formowania oraz zestawienie kluczowych parametrów użytkowych kompozytów epoksydowych o podwyższonej przewodności cieplnej.

Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, powłoki ochronne, odbiór ciepła

wstecz