Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2022 Str. 209

Autorzy: Jacek Bargiel , Krzysztof Fijak :

Tytuł: Opracowanie architektury systemu lokalizacji przebywania pracowników w przestrzeniach wewnętrznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań nad poprawą jakości transmisji danych oraz możliwościami zwiększenia precyzji pozycjonowania urządzeń Bluetooth Low Energy w zamkniętym środowisku. Przedmiotem badań było stworzone przez firmę urządzenie ISBLE, przeznaczone do sieci sensorowych, które powstało w wyniku realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2014-2020 o tytule: „Opracowanie nowych typów terminali bezprzewodowych w oparciu o zastosowany innowacyjny mikrochipset wraz z algorytmem transmisji danych dla sieci Smart Mesh jako przykład uniwersalnej sieci sensorowej wykorzystującej różne standardy komunikacji bezprzewodowej” .

Słowa kluczowe: Bluetooth Low energy, sieci Mesh, okreslanie lokalizacji w środowisku zamkniętym.

wstecz