Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 31

Autorzy: Jerzy Jakubiec , Jerzy Roj :

Tytuł: Dedukcyjna definicja błędu jako podstawa matematycznego modelowania procesu pomiaru

Streszczenie: Przedstawiona w artykule koncepcja modelowania procesu pomiaru bazuje na definicji błędu wywodzącej się z analizy pomiaru przy użyciu wzorca o strukturze kwantowej. Definicja jest podstawą tworzenia modelu pojedynczego wyniku pomiaru umożliwiającego wyznaczanie przedziału reprezentującego menzurand po wykonaniu jego pomiaru. Przedział ten uzyskiwany jest przez złożenie wyniku pomiaru i przedziału niepewności.

Słowa kluczowe: pomiar, menzurand, błąd pomiaru, niepewność.

wstecz