Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 194

Autorzy: Agata Kaźmierczyk , Andrzej Chojnacki , Kornelia Banasik :

Tytuł: Generatory liczb pseudolosowych stosowane w analizie niezawodnościowej układów elektroenergetycznych

Streszczenie: Układ elektroenergetyczny uszkadza się głównie na skutek czynników o charakterze losowym. W takim przypadku bardzo pomocne są komputerowe metody pozwalające na symulacje zjawisk zachodzących w systemie. Metody te wraz z rozwojem technik komputerowych stały się coraz częściej używanym narzędziem badawczym. Do prawidłowego zamodelowania działania elementów systemu elektroenergetycznego niezbędne jest odwzorowanie rozkładów funkcji niezawodności oraz funkcji odnowy poszczególnych elementów, Rozkłady prawdopodobieństwa czasu poprawnej pracy lub czasu trwania awarii elementów składowych można zamodelować przy pomocy wybranych generatorów liczb pseudolosowych. W artykule zaprezentowane i przetestowane zostaną generatory podstawowych, najczęściej wykorzystywanych w analizach niezawodnościowych układów elektroenergetycznych, rozkładów (rozkładu normalnego, rozkładu Weibulla, rozkładu wykładniczego i rozkładu logarytmiczno - normalnego).

Słowa kluczowe: generatory liczb pseudolosowych, metody komputerowe, dystrybuanta.

wstecz