Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 200

Autorzy: Borys Borowik , Marek Kęsy :

Tytuł: Analiza struktury geometrycznej powierzchni obszaru odkształcenia kształtowanego w procesie elektrodynamicznego formowania metali

Streszczenie: Technologia elektrodynamicznego formowania metali wywołuje zmiany właściwości w kształtowanym materiale. Proces odkształcenia wywołuje zmiany kształtu i wymiarów liniowych, struktury materiałowej i geometrycznej powierzchni. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań weryfikujących tezę jednorodności struktury geometrycznej powierzchni w obszarze odkształcenia plastycznego. Postawiona teza analizowana była pod kątem wybranego składnika struktury geometrycznej – chropowatości powierzchni.

Słowa kluczowe: formowanie polem elektromagnetycznym, odkształcenie, struktura geometryczna powierzchni, chropowatość powierzchni.

wstecz