Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 246

Autorzy: Ryszard Goleman , Paweł Mazurek , Mariusz Holuk :

Tytuł: Drukarki 3D – czy są kompatybilne elektromagnetycznie?

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badania emisji elektromagnetycznej przewodzonej i promieniowanej wybranych modeli drukarek 3D, które odniesiono do Dyrektywy EMC i dopuszczalnych limitów w normach zharmonizowanych. Przeprowadzone pomiary wykazały, że obie testowane drukarki 3D nie spełniają wymagań związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną w zakresie emisji promieniowanej.

Słowa kluczowe: drukarki 3D, kompatybilność elektromagnetyczna, pomiary emisji elektromagnetycznej.

wstecz