Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 283

Autorzy: Bogdan Mól , Joachim Bargiel , Adrian Halinka , Paweł Sowa :

Tytuł: Lokalne bezpieczeństwo energetyczne w kontekście nowych zagrożeń globalnych

Streszczenie: W artykule poddano analizie możliwość zastosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych poprawiających lokalne bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność zasilania odbiorców, w tym związane z tworzeniem mini centrów energetycznych (klastrów energii). Zaprezentowano istniejące rozwiązania oraz perspektywy najbliższych wdrożeń w obszarze energetyki lokalnej, na przykładzie jednej z gmin śląskich.

Słowa kluczowe: niezawodność zasilania, bezpieczeństwo energetyczne, odbiorcy komunalni, energetyka rozproszona.

wstecz