Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 334

Autorzy: Witold Sygocki , Ewa Korzeniewska :

Tytuł: Ewaluacja bez końca – na przykładach publikacji w dyscyplinach inżynieryjnych

Streszczenie: Artykuł dotyczy zagadnień ewaluacji pracowników naukowych. Prace związane z oceną dorobku nabierają szczególnego znaczenia zwłaszcza w okresie tuż przed ewaluacją instytucji. Deponowanie danych publikacyjnych odbywa się w systemach mających służyć ewaluacji w Polsce: system POL-on (baza PBN). Zaprezentowane aspekty ewaluacji są związane z pierwszym kryterium tj. publikacyjnym (kryterium 1). Dla nauk inżynieryjnych wkład wynosi 50%. Ocena odbywała się w ramach dyscyplin/ny deklarowanej przez pracowników poszczególnych jednostek. Publikowanie wyników prac badawczych jest obowiązkiem każdej osoby zatrudnionej na etacie badawczym, czy też badawczo dydaktycznym. Zaprezentowane przykłady związane są z oceną dorobku publikacyjnego z zakresu BHP i szeroko pojętej inżynierii elektrycznej. Czasopisma przywoływane w artykule mają przypisane dyscypliny inżynieryjne, w tym inżynierię środowiska, górnictwo i energetykę.

Słowa kluczowe: ewaluacja, ocena dorobku naukowego, komunikacja naukowa, POL-on, SEDN, PBN, dyscypliny inżynieryjne, aktywność publikacyjna

wstecz