Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2014 Str. 6

Autorzy: Bartłomiej Ufnalski , Lech Grzesiak :

Tytuł: Sterowanie powtarzalne napięciem wyjściowym falownika przy użyciu bezpośredniego regulatora rojowego

Streszczenie: W artykule opisano regulator rojowy realizujący sterowanie z uczeniem iteracyjnym dla jednofazowego falownika napięcia z wyjściowym filtrem LC. Oryginalność rozwiązania polega na fakcie bezpośredniego przechowywania próbek sygnału sterującego przez rój cząstek. Rój optymalizuje w trybie on-line sygnał sterujący eliminując wpływ okresowego zakłócenia (prądu obciążenia pobieranego, na przykład, przez prostownik diodowy z filtrem pojemnościowym) na jakość napięcia wyjściowego. Sygnał sterujący jest optymalny z uwagi na zdefiniowany przez użytkownika wskaźnik jakości. Koncepcja bezpośredniego regulatora rojowego została zbadana przy użyciu technik modelowania numerycznego.

Słowa kluczowe: sterowanie powtarzalne z uczeniem, optymalizacja metodą roju cząstek, falownik jednofazowy, eliminacja wpływu okresowego zakłócenia

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.06.2

wstecz