Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2014 Str. 56

Autorzy: Dariusz Janiszewski :

Tytuł: Wykorzystanie techniki filtru cząsteczkowego do estymacji stanu silnika synchronicznego o magnesach trwałych

Streszczenie: W artykule przedstawiono obserwację zmiennych stanu silnika synchronicznego o magnesach trwałych przy wykorzystaniu techniki filtracji cząsteczek. W oparciu o przedstawioną teorię zaproponowano obserwator położenia wału, prędkości i momentu obciążenia części mechanicznej napędu. Początkowe badania symulacyjne pokazują dobre właściwości zaproponowanej struktury estymacji.

Słowa kluczowe: silnik synchroniczny o magnesach trwałych, sterowanie bezczujnikowe, obserwatory , filtr cząsteczkowy

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.06.11

wstecz