Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 09/2015 Str. 74

Autorzy: Piotr Jankowski-Mihułowicz , Bartosz Pawłowicz , Grzegorz Pitera :

Tytuł: Zagadnienie wymiany danych w systemie RFID pasma HF z autonomicznym identyfikatorem półpasywnym

Streszczenie: Klasyczny, pasywny identyfikator RFID zawiera w swojej pamięci informacje o znaczonym obiekcie. Z kolei nowoczesny, autonomiczny identyfikator półpasywny może dodatkowo zawierać informacje o otoczeniu obiektu, które pochodzą z wbudowanych czujników różnych wielkości fizycznych. Odczytanie tych informacji wiąże się z wydłużeniem procesu komunikacji, który ma wpływ na podstawowe parametry użytkowe, takie jak obszar poprawnej pracy i zasięg działania systemu RFID. W tym kontekście, w artykule omówiono proces wymiany rozszerzonych danych w systemie RFID pasma HF, pracującym z wykorzystaniem autonomicznego identyfikatora półpasywnego, który jest zgodny z wymaganiami protokołu ISO/IEC 15693. Na podstawie przeprowadzonej analizy problemu i badań potwierdzono zależność pomiędzy rozmiarem przesyłanych danych i zasięgiem działania systemu RFID. Wskazano także kierunki dalszych prac w przedmiotowym zakresie.

Słowa kluczowe: RFID, identyfikator półpasywny, czytnik/programator, wymiana danych.

wstecz