Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2015 Str. 7

Autorzy: Leszek Czarnecki , Prashanna Bhattarai :

Tytuł: Kompensacja reaktancyjna w trójprzewodowych układach trójfazowych z niesymetrycznym napięciem zasilania

Streszczenie: Artykuł przedstawia podstawy projektowania kompensatorów reaktancyjnych prądu biernego i niezrównoważenia liniowych i czasowo niezmienniczych (LTI) odbiorników trójfazowych zasilanych sinusoidalnym, lecz niesymetrycznym napięciem. Teoretyczne podstawy kompensacji oparte są na Teorii Mocy Składowych Fizycznych Prądów (ang.: Currents’ Physical Components (CPC) – based Power Theory). Głównym elementem przedstawionej metody jest równanie kompensatora reaktancyjnego. Artykuł przedstawia także zarys teorii mocy liniowych czasowo niezmienniczych odbiorników trójfazowych zasilanych niesymetrycznym napięciem sinusoidalnym.

Słowa kluczowe: Teoria mocy, odbiorniki niezrównoważone, Składowe Fizyczne Prądu, współczynnik mocy

wstecz