Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2015 Str. 43

Autorzy: Stan Zurek :

Tytuł: Badanie 3D FEM jednorodności pola magnetycznego w jedno- i trójwarstwowych izotropowych próbkach do pomiarów dwuwymiarowych strat mocy

Streszczenie: Artykuł opisuje badanie wpływu aproksymacji kształtu epsoidalnego przez trzy warstwy. Obliczenia wykonane są przy użyciu trójwymiarowej metody elementów skończonych dla nieliniowej izotropowej próbki o średnicy 60 mm i o grubości o odstępach 0.5 mm. Możliwym jest znalezienie optymalnej konfiguracji, dla której jednorodność rozkładu B i H jest ulepszona, ale nie ma uniwersalnej konfiguracji, ponieważ rozkład zmienia się nawet przy zmianie amplitudy magnesowania.

Słowa kluczowe: dwuwymiarowe straty mocy, obrotowe straty mocy, magnesowanie obrotowe, 3D FEM, próbka elipsoidalna

wstecz