Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2015 Str. 271

Autorzy: Stanisław Bednarek , Paweł Tyran :

Tytuł: Absorpcja mikrofal przez namagnesowane ferrofluidy

Streszczenie: Opisano budowę układu do badania oddziaływania mikrofal z ferrofluidem umieszczonym w polu magnetycznym, wytwarzanym przez cewki Helmholtza. Częstotliwość mikrofal wynosiła 6,5 GHz. Indukcja pola magnetycznego, skierowanego wzdłuż wiązki mikrofal była zmieniana w zakresie 0-80 mT. W tym układzie umieszczano próbki ferrofluidu o grubości 0-15 mm, składającego się z nanocząstek magnetytu pokrytych kwasem oleinowym i zdyspergowanych w oleju mineralnym. Najważniejszym wynikiem badań jest wykrycie zależności natężenia wiązki mikrofal przechodzącej przez ferrofluid od indukcji pola magnetycznego. Zależność ta może znaleźć zastosowanie w absorberach mikrofal sterowanych polem magnetycznym.

Słowa kluczowe: ferrofluid, mikrofale, pole magnetyczne, oddziaływanie.

wstecz